Produkter   » Faller H0 » Vatten

Kampanj

Plastark och färgat papper. Modellering av vattenmiljöer med sjöplastark och färgat papper under är idealisk för konstruktion av lätta modelllayouter.1. En 20 mm tjock frigolit platta fungerar som vattnenundelag till vilken tillsätts lite lösningsmedel droppe för droppe (nitrocellulosakombination tinner) tillämpas -...
Pris: 93 kr
109 kr

Kampanj

PREMIUM Modelleringsvatten 385 ml. Att göra realistiska modeller, vattenytor, floder och sjöar. Innehållet är tillräckliga för att täcka ett område på ca. 0,5 m², beroende på djupet. Med detaljerade instruktioner. To make realistic model water surfaces, rivers and lakes. Contents are sufficient to cover an area of ...
Pris: 241 kr
284 kr

Kampanj

Består av en handfärgad klippvägg, vatteneroderad rännsten och »vattenfall«. Stenbrottsdamm 171.815 är idealisk som en bassäng. Bergväggen kan också användas på ett annat sätt, utan vattenfallet. Consisting of a hand-coloured rock wall, eroded water gutter and »waterfall«. The quarry pond 171815 is ideally suitable...
Pris: 184 kr
217 kr

Kampanj

Består av en elektrisk pump (12-16 V växelspänning, 220 mA), 900 mm flexibel PVC slang och 2 anslutande delar. Trycket utsignal är 400-500 mm kapillär ökning.Denna pump är särskilt lämplig för att bygga vattenfall, rinnande bäckar, sjöar, fontäner och för drift av vattenkvarnar. Detaljerade instruktioner med massor ...
Pris: 199 kr
234 kr