Produkter   » Faller H0 » Lokstallar med tillbehör » Produkt

120116 Ställverk

Ställverk
0st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2020-12-31
Pris: 410 kr/st
Pris: 482 kr/st
Faller

120116 Ställverk

Ställverk, med träpanel på översta våningen. Materialmix av färgad plast, trä och specialdelar i kartong. Trädetaljerna är dessutom lackade med färg.
Denna byggnad innehåller: 241 enskilda delar i 8 färger, fönster folie, 1 pappersmask och 1 byggnadsinstruktion.
Används för hantverk FALLER EXPERT laserskuret lim.

Signal tower, walled, with wood panelling on the top floor. Material mix of coloured plastic, wood, and special cardboard parts. The wooden parts are additionally varnished with colour.

This building kit contains: 241 single parts in 8 colours, window foil, 1 paper mask and 1 construction instruction.
Use for handicrafts FALLER EXPERT Lasercut glue.

Characteristics
Level of difficulty
Beginners
Category
Railway technical buildings
Period II
1921 - 1945
 
Dimensions
Dimensions:
215 x 80 x 120 mm
 


Tillbaka