Produkter   » Faller H0 » Lokstallar med tillbehör » Produkt

120157 Oljelager med dieseltankar

Oljelager med dieseltankar
1st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2020-12-31
Pris: 305 kr/st
Pris: 359 kr/st
Faller

120157 Oljelager med dieseltankar

En filigranoljekran med pip och operatörsmonter används i detta arbetsområde, att tanka dieselmotorer och ångmaskiner som körs på diesel. Anläggningen består av 2 flatbottnade dieseltankar och en upprätt eldningsolje tank. Flera tankar kan stå intill varandra med hjälp av trappor promenadrampen och räcken ingår.
Denna byggnad innehåller: 149 enskilda delar i 6 färger, fönsterdelar och 1 byggnadsinstruktion.
Används för hantverk FALLER - plast lim.

The filigree oil spout with jib and operator’s stand is used, in this service area, to tank up diesel engines and steam engines powered by diesel fuel. The facility consists of 2 flat-bottom diesel tanks and an upright fuel oil tank. Several tanks can be juxtaposed by using the stairs, catwalk and railings included.

This building kit contains: 149 single parts in 6 colours, window parts and 1 construction instruction.
Use for handicrafts FALLER - plastic glue.

Characteristics
Level of difficulty
Standard
Category
Railway technical buildings
Period III
1946 - 1977
 
Dimensions
Dimensions:
220 x 110 x 105 mm
 


Tillbaka