Produkter   » Faller H0 » Bostadhus, större » Produkt

130245 Slott "Lichtenstein"

Slott Lichtenstein
1st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2020-12-31
Pris: 305 kr/st
Pris: 359 kr/st
Faller

130245 Slott "Lichtenstein"

Välkänd modell Schwabiska bergen. Ett 40 mm högt berg ingår i byggsatsen som en plattform. Högt över Honaudalen i Schwabiska bergen kan det imponerande slottet Lichtenstein hittas, som är välkänd och blev berömt främst genom Wilhelm Hauff berättelse »Lichtenstein«. Rimligt pris och lätt att bygga, modellen kräver lite utrymme. Särskilt lämplig för bakgrunder.
Denna byggnad innehåller: 70 enskilda delar i 6 färger, fönsterdelar, 1 pappersmask, 1 dekoration och 1 byggnadsinstruktion.
Används för hantverk FALLER - plast lim.

Well-known model on the Swabian Mountains. A 40 mm high mountain is included in the construction kit as a platform. High above the Honau valley in the Swabian Mountains the impressive Castle Lichtenstein can be found which is well-known and became famous primarily through Wilhelm Hauff’s story »Lichtenstein«. Reasonably priced and easy-to-build model requiring little space. Particularly suitable for the background.
This building kit contains: 70 single parts in 6 colours, window parts, 1 paper mask, 1 decoration and 1 construction instruction.
Use for handicrafts FALLER - plastic glue.

Characteristics
Level of difficulty
Standard
Category
The town, the village
Period I
1880 - 1920
 
Dimensions
Dimensions:
243 x 143 x 172 mm
 


Tillbaka