Produkter   » Faller H0 » Redskap och penslar » Produkt

170696 Dammborste

Dammborste
0st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2020-12-31
Pris: 117 kr/st
Pris: 138 kr/st
Faller
170696 Dammborste


170696 Dammborste

Den idealiska borsten för att ta bort damm från byggnader, fordon, siffror mm på modelllayouter. De finaste dammpartiklarna samlas med hjälp av statisk laddning.

The ideal brush for removing dust from buildings, vehicles, figures etc. on model layouts. The finest dust particles are collected by means of static charging.

Characteristics
Category
Model layout construction
 

 

Tillbaka