Produkter   » Faller H0 » Vatten » Produkt

171814 Vattenfall

Vattenfall
1st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2021-03-31
Pris: 184 kr/st
Pris: 217 kr/st
Faller
171814 Vattenfall


171814 Vattenfall

Består av en handfärgad klippvägg, vatteneroderad rännsten och »vattenfall«. Stenbrottsdamm 171.815 är idealisk som en bassäng. Bergväggen kan också användas på ett annat sätt, utan vattenfallet.

Consisting of a hand-coloured rock wall, eroded water gutter and »waterfall«. The quarry pond 171815 is ideally suitable as a collecting basin. The rock wall can also be used in a different manner, without the waterfall.

Characteristics
Category
Model layout construction
 
Dimensions
Dimensions:
162 x 59 x 200 mm
 

 

Tillbaka