Produkter   » Faller H0 » Staket, räcken, bullerskydd » Produkt

180422 Bullerskyddsvägg trä

Ljudvall, trä
3st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2021-03-31
Pris: 138 kr/st
Pris: 162 kr/st
Faller

180422 Bullerskyddsvägg trä

Skala: H0 Era: VI

Naturligt bullerskydd! Modulär bullerskydd i trä för byggande av offentliga gator och järnvägsspår. Modellens stöd och bas görs i en stål och betong look.
Denna byggnad kit innehåller: 49 enskilda delar i 3 färger och 1 byggnadsinstruktion.
Används för hantverk FALLER - plast lim.

Natural noise protection! Modular noise protection elements made of wood for the construction of public streets and railway tracks. Model with supports and base made in a steel and concrete look.
This building kit contains: 49 single parts in 3 colours and 1 construction instruction.
Use for handicrafts FALLER - plastic glue.

Characteristics
Level of difficulty
Beginners
Category
The town, the village
Period VI
2007
 
Dimensions
Dimensions:
370 x 4 x 42 mm

 

Tillbaka