Produkter   » Faller H0 » Landskapssegment » Produkt

180472 PREMIUM Landskapssegment vårmark

Landsskapssegment våtmark
5st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2020-12-31
Pris: 85 kr/st
Pris: 100 kr/st
Faller
180472 PREMIUM Landskapssegment vårmark


180472 PREMIUM Landskapssegment vårmark

Skala: H0, TT, N

PREMIUM Landskapssegment våtmark

Dessa nya landskapssegment tillåter att visa djur och växter ännu mer realistiskt din installation. Basmaterialet är  flexibel och smidig kan skäras eller rivas till storlek för att bilda bitar som kan monteras in i terrängkonturer, medan självhäftande småvägar kan läggas i kurvor eller dammelement kan införlivas i landskap. På grund av basfärger som används, kan alla segment kombineras med varandra utan problem. Serien kommer att fortsätta under de kommande åren.

PREMIUM Landscape segment, Brooklet course

These new landscape segments allow to represent fauna and flora even more realistically on your installation. The base material partially flexible and smooth can be cut or torn to size to form pieces that can be fitted into the terrain contours, while self-adhesive country lanes can be laid in curves and strips of brooklet course or pond elements can be incorporated into the landscape. Due to the base colours used all segments can be combined with each other without any difficulty. The series will be continued in the coming years.

Characteristics
Category
Model layout construction
 
Dimensions
Dimensions:
210 x 49 x 6 mm x3

 

Tillbaka