Produkter   » Faller H0 » Landskapssegment » Produkt

180474 PREMIUM Landskapssegment banvall/sluttning

Landskapssegment banvall/slänt
4st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2021-03-31
Pris: 99 kr/st
Pris: 117 kr/st
Faller
180474 PREMIUM Landskapssegment banvall/sluttning


180474 PREMIUM Landskapssegment banvall/sluttning

Skala: H0, TT, N

PREMIUM Landskapssegment banvall/sluttning

Dessa nya landskapssegment tillåter att visa djur och växter ännu mer realistiskt din installation. Basmaterialet är  flexibel och smidig kan skäras eller rivas till storlek för att bilda bitar som kan monteras in i terrängkonturer, medan självhäftande småvägar kan läggas i kurvor eller dammelement kan införlivas i landskap. På grund av basfärger som används, kan alla segment kombineras med varandra utan problem. Serien kommer att fortsätta under de kommande åren.

PREMIUM Landscape segment, Railway embankment/Slope

These new landscape segments allow to represent fauna and flora even more realistically on your installation. The base material partially flexible and smooth can be cut or torn to size to form pieces that can be fitted into the terrain contours, while self-adhesive country lanes can be laid in curves and strips of brooklet course or pond elements can be incorporated into the landscape. Due to the base colours used all segments can be combined with each other without any difficulty. The series will be continued in the coming years.

Characteristics
Category
Model layout construction
 
Dimensions
Dimensions:
210 x 148 x 3 mm

 

Tillbaka