Produkter   » Faller H0 » Näringsliv och kommunalt » Produkt

180615 Sprit-och fruktstånd

Sprit-och fruktstånd
2st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2020-12-31
Pris: 131 kr/st
Pris: 154 kr/st
Faller

180615 Sprit-och fruktstånd

Ingen marknadsdag skulle vara densamma utan frukt-och grönsaksstånd. En mängd små delar ger tillräckliga möjligheter att dekorera scenen idealiskt
Denna byggnad innehåller: 161 enskilda delar i 10 färger, 1 dekoration och 1 byggnadsinstruktion.
Används för hantverk FALLER - plast lim.

No market day would be the same without fruit and vegetable stands. A variety of small parts provide enough possibilities to decorate the scene ideally.
This building kit contains: 161 single parts in 10 colours, 1 decoration and 1 construction instruction.
Use for handicrafts FALLER - plastic glue.

Characteristics
Category
The town, the village
Period V
1986 - 2006
 
Dimensions
Dimensions:
32,5 x 36 x 31 mm (2 x)
 

Tillbaka