Produkter   » Faller H0 » Vatten » Produkt

180627 Pumpsats

Pumpsats
1st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2021-03-31
Pris: 199 kr/st
Pris: 234 kr/st
Faller
180627 Pumpsats


180627 Pumpsats

Består av en elektrisk pump (12-16 V växelspänning, 220 mA), 900 mm flexibel PVC slang och 2 anslutande delar. Trycket utsignal är 400-500 mm kapillär ökning.
Denna pump är särskilt lämplig för att bygga vattenfall, rinnande bäckar, sjöar, fontäner och för drift av vattenkvarnar. Detaljerade instruktioner med massor av tips och installationsinstruktioner ingår.

Consisting of an electric pump (12–16 V, AC voltage, 220 mA), 900 mm flexible PVC hose and 2 connecting pieces. The pressure output is 400–500 mm capillary rise.
This pump is particularly suitable for building waterfalls, running streams, lakes, trick fountains, fountains and for operating water mills. Detailed instructions with a lot of tips and installation information included.

Category
Model layout construction
 
Dimensions
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tillbaka