Produkter   » Faller H0 » Näringsliv och kommunalt » Produkt

190121 Fruktbrandydestilleri

Fruktbrandydestilleri
4st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2020-12-31
Pris: 258 kr/st
Pris: 303 kr/st
Faller

190121 Fruktbrandydestilleri

Paketet innehåller ett lantligt korsvirkeshus, ett fruktbrandy destilleri inrymt i annexet med stalldörr som kan öppnas, en separat fruktpress i gammal stil, två äppelträd med frukt och en traktor med tvåhjulig släpvagn (Wiking). Typiska tillbehör ingår.
Särskild begränsad utgåva

Package contains a rural half-timbered dwelling house, a fruit brandy distillery accommodated in the annexe with barn-door that can be opened, a separate fruit press of old design, two apple trees with fruit, and a tractor with two-wheel trailer (WIKING). Typical accessories are included.
Special Limited Series

Characteristics
Category
The town, the village
Period III
1946 - 1977
 
Dimensions
Dimensions 1:
140 x 105 x 120 mm
 
Dimensions 2:
136 x 98 x 101 mm
 
Dimensions 3:
54 x 53 x 50 mm
 

 

Tillbaka