Produkter   » Märklin H0 » Övriga tillbehör » Produkt

72941 Fjärrstyrd skjutbar lokbrygga

Fjärrstyrd skjutbar lokbrygga
0st
Märklin

Pris: 2 504 kr/st
Märklin
72941 Fjärrstyrd skjutbar lokbrygga

72941 Remote Control Transfer Tabl

72941 Fjärrstyrd skjutbar lokbrygga

Gauge: H0   

Fjärrstyrd skjutbar lokbrygga i ett nytt realistiskt färgutförande, bottenplatta med 2 tillfartsspår och
8 uppställningsspår. Spåranslutningar för M-skenor. Kan med lämpliga övergångsskenor även användas tillsammans
med C-skenor och K-skenor. Lokbryggans maskinhall försedd med elmotor för drivning sidledes i önskad riktning.
Styrenhet och förbindelsekabel för fjärrstyrning. Lokbryggan stannar automatiskt vid spåranslutningarna,
uppställningsspåren förses med körström via lokbryggan. Extra anslutningar för kontaktledning.Storlek 360 x 420 mm. Lokbryggans längd 288 mm. Alternativt kan den skjutbara lokbryggan styras med Märklin Digital via en dekoder k 84.

Mer information finns i Nyhetskatalogen 2012 sidan 151.

This transfer table comes in a new, realistic color scheme. The base plate has 2 approach tracks and 8 stall tracks. The track connections are for M Track. The transfer table can also be used with C Track and K Track in conjunction with adapter tracks. The deck has a motor in the operator's shed for forward and reverse operation. A control box and cable for remote control are included. The deck stops automatically at the tracks. Track power to the stall tracks comes through the deck. There are additional connections for catenary. Dimensions of the base 360 x 420 mm / 14-3/16" x 16-1/2". Deck length 288 mm / 11-3/8".
 
The transfer table can also be controlled with Märklin Digital using a k 84 decoder. The connections for the transfer table are described in the instructions for the k 84 decoder.

Tillbaka