Produkter   » Faller H0 » Vatten » Produkt

171660 Modelleringsvatten 385 ml

Modelleringsvatten 385 ml
0st
Faller
Faller kampanj t.o.m. 2020-12-31
Pris: 241 kr/st
Pris: 284 kr/st
Faller

171660 Modelleringsvatten 385 ml

PREMIUM Modelleringsvatten 385 ml. Att göra realistiska modeller, vattenytor, floder och sjöar. Innehållet är tillräckliga för att täcka ett område på ca. 0,5 , beroende på djupet. Med detaljerade instruktioner.

To make realistic model water surfaces, rivers and lakes. Contents are sufficient to cover an area of approx. 0.5 m², depending on the depth. With detailed instructions.

Characteristics
Category
Model layout construction
 

Tillbaka